مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علائم ظهور امام زمان(عج) را نام ببريد وتعداد ياران ان حضرت وخصوصيات آنان را بيان فرماييد؟
چه كساني براي هميشه در جهنم مي مانند؟
چرا در آمريكا اسلام نازل نشده و چرا آنجا خواستگاه هيچ ديني نيست و وصي و يا نماينده اي در آن جا وجود ندارد؟
چه اشكالي دارد كه كارهاي مخلوقات به دست چند خدا باشد؟
چگونه خداوند در همه جا هست؟
با توجه به عدالت خداوند، چرا گناه فردي، مثل پدر گريبانگير فرد ديگري مانند فرزند او مي شود؟
از نظر آيات و روايات، بهترين نعمتي كه به هر انساني داده شده، چيست؟
آيا اجنه مي توانند زندگي انسان را تحت قدرت خويش بگيرند و آيا پديده جن زدگي وجود دارد؟
آيا انسان كه خليفه الله است مي تواند مانند او كن فيكون كند؟
آيا مي توانيد به ترسيم زمان ظهور و زمان آن بپردازيد؟
آيا از حديث (لولاك لما خلقت الافلاك) استنباط مي شود كه رتبه پيامبرپايين تر از علي و زهرا است؟
(زمان) بعد پنجم ماده است و همه چيز منهاي (زمان) يعني چه؟
  1. 1026 از 4632