مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ثواب قرائت برخي از سوره هاي قرآن كه به اندازه ختم قرآن ذكر شده است انسان را از ختم قرآن بي نياز مي كند؟
منظور از آيه نه سوره نحل (... اگر خدا مي خواست، مسلما همه ء شما راهدايت مي كرد) چيست؟
معناي قاعده (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) چيست ؟
آيا با توجه به مصلحت زماني، مي شود احكام و حدود الهي را تغيير داد؟
آيا شخصي كه دستورات ديني را عمل نمي كند ولي بر اساس فطرت سليم عمل مي كند رستگار مي شود؟
آيا شكايت به خداوند در برابر بلايا مجاز است؟
آيا انسان مي تواند با جن رابطه برقرار نموده و از او بهره ببرد؟
دچارترديد درعقيده ام ،وفكر مي كنم كه مرتد شده ام، ازطرفي گرفتار نوعي مرض روحي هستم كه فكرمي كنم،ذهن و حافظه ام كند شده است،راه نجات چيست؟
اگر همه ء اديان قتل مرتد را واجب بدانند، ديگر كسي مسلمان نمي شود؟
معناي ولايت مطلقه فقه و فرق آن با ولايت فقيه چيست؟
منظور از اينكه ولي فقيه وكالت جامعه را دارد چيست؟
آيا احكام و قانونگذاري هاي پيامبر(ص) جنبه حكومتي دارند يا فقط در زمينه اجراء تقديم و تاخير مطرح مي باشد احكام قانوني يعني چه؟
  1. 1029 از 4632