مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ولايت مطلقه را به يك انسان غير معصوم دادن صحيح است؟
آيا مذاكره و مناظره با برادران اهل سنت به جهت متقاعد كردن آنها جايزاست در اين زمينه از چه كتابهايي استفاده كنيم؟
اختيارات ولي فقيه آيا بر اساس خواست مردم است يا نياز آنها يا هردو؟
آيا بدون ولي فقيه مي توان حكومت اسلامي تشكيل دارد؟
آيا ولايت فقيه منشأ ديني دارد و با توجه به جامه روبه توسعه خودمان چگونه ولايت فقيه قادر به اداره آن خواهد بود
آيا عدم اعتقاد به ولايت فقيه در مسئله دين اشكال وارد مي كند؟
آيا ولي فقيه انتصابي است يا انتخابي و اگر انتصابي است راي مردم چه تاثيري دارد
كسي كه اشتباه مي كند و معصوم نيست چگونه مي تواند ولايت داشته باشد
دلايل عقلي و نقلي ولايت فقيه را بيان كنيد؟
آيا با فوت ولي فقيه كليه مناصب و اموري كه زير نظر او انجام مي شود،باطل مي گردد؟
آيا ولي فقيه را بايد در چارچوب قانون محدود كرد؟
با توجه به عدم عصمت ولي فقيه از خطا، چرا مردم بايد از اوامر و نواهي ايشان پيروي كنند؟
  1. 1030 از 4632