مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت مطلقه فقيه و ولايت غير مطلقه فقيه را تعريف نماييد.
كسي كه دين اش معلوم نيست آيا در انجام تكاليف ديني معاف است؟
ولايت مطلقه فقيه چه تفاوتي با ولايت فقيه و استبداد دارد؟
چرا بايد از ولي فقيه اطاعت كرد، ؟
چه دليلي داريم كه ولايت فقيه و ولي فقيه مورد تأييد امام زمان(عج) است
با توجه به عدم عصمت ولي فقيه، مطلقه بودن ولايت فقيه را چگونه توجيه مي كنيد؟
چرا در اسلام خشم و عداوت با دشمنان سفارش شده است؟
مي گويند عبادت جهت رسيدن به قرب الهي است و اين در واقع حب نفس است زيرا براي خودمان كار مي كنيم پس فلسفه عبادت خدا چيست؟
آيا در ولايت مطلقه فقيه همه اختيارات امام معصوم براي ولي فقيه ثابت است؟
آيا كسي كه به خاطر مشكلات، خودكشي مي كند، تا ابد مجازات مي شود؟
چرا ولي فقيه بايد شخصي حوزوي باشد در حالي كه ديگراني هم هستند كه ازلحاظ هاي ديگر بالاتر هستند؟
نظر علمأ دين در مورد تفكيك دين از سياست چيست؟
  1. 1031 از 4632