مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در جهان آخرت واقعا آتش وجود دارد يا اثري است كه در اثر آگاهي انسان از اعمالش در وجود انسان پديدار مي گردد؟
آيا همه پيامبران معصوم بوده اند اگر آري چرا ما شيعيان تعبير چهارده معصوم به كار مي بريم؟
پيدايش روح در انسانهاي ژنتيكي چگونه است؟
براي وجود خداوند چگونه استدلال مي كنيد چگونه خدا همه جا هست و هيچ جانيست
امامت علي(ع) را با دلايل معتبر ثابت مي كنيم ولي امامت بقيه ائمه راچطور
چگونه مي توان مسايلي مثل روح طي الارض و پيش بيني را در قالب قوانين علمي بيان كنيد.
اگر آزادي انديشه و فكر در اسلام آزاد است پس چرا انديشه در كنه ذات خداوند منوع است ؟
اگر گفته عقل با مرجع تقليد شخص مغايرت داشته باشد چه بايد كرد
ربط حادث به قديم در فلسفه چگونه توجيه مي شود؟
آيا گذر از زمان و برگشتن به زمان گذشته و آينده ممكن است
آيا پذيرش مردم نقشي در حكومت و امامت ائمه دارد؟
ميزان نظارت خالق متعال در قوانين طبيعت تا چه اندازه است؟
  1. 1032 از 4632