مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خوارج و عده اي از مردم كه در شناخت حجت خدا دچار اشتباه مي شوند گناهي دارند؟
بهترين راه خداشناسي براي كساني كه دير به يقين مي رسند چه راهي است؟
علوم امروزي چه رابطه اي با بحث عبادت و هدف نهايي از خلقت انسان دارند؟
شك چگونه و تا چه حدي مي تواند مفيد و علم زا باشد؟
نظر اهل سنت و اديان مختلف درباره امام زمان چيست؟
چگونه ثابت مي كنيد جن وجود دارد و شيطاني كه در قرآن آمده براي تمثيل است يا وجود خارجي دارد؟
در مورد جهاني و ابدي بودن دين اسلام و بحث رجعت ائمه(ع) توضيح دهيد.
در مورد پيشرفت هايي كه در زمان امام زمان(عج) انجام مي شود چه نظري داريد؟
در مورد كساني كه در جاهاي دورافتاده زندگي مي كنند و آواز اسلام رانشنيده اند چه تكليفي وجد دارد؟
بحث تعليم اسمأ و اين كه اسمأ چه بوده و حضرت آدم با چه زباني به درگاه خداوند توبه نمود را توضيح دهيد؟
در دين مسيح امام علي(ع) چه جايگاهي براي علما دارد؟
چگونه مي توان به علم انبوه اميرالموءمنين دست يافت؟
  1. 1038 از 4632