مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مسخ و تبديل انسان به بوزينه ربطي با نظريه تكامل انسان دارد؟
آيا نعمت هايي بنام ميوه هاي بهشتي، در تناقض با معرفي فضاي غيرمادي آن نيست؟
مسئله فداشدن آن گونه كه پيامبر با ائمه درباره امام زمان(عج) مي فرمايندپدر و مادرم به فدايت، امري حقيقي است يا تعارف و مجازي؟
نظريات هندويي آمده تاثير اعمال در نظام علي يا متوجه به خود فرد است و يامتعلقات او آيا سنخيتي اين نظريه با قانون تناسخ دارد مقايسه كنيد.
علت تفضيل حضرت قايم(ع) بر ساير ائمه چه مي باشد؟
مراد از ذنب و ارتباط آن با عصمت پيامبران كه در قرآن آمده چه پاسخي داريد و چه تفاوتي بين ذنب معصوم با غيرمعصوم از لحاظ سنجش الهي وجود دارد؟
آيا روح انسان قديم است يا حادث؟
اگر معاد جسماني است با توجه به اينكه روح حقيقت وجودي انسان است چراجسم انسان عذاب مي شود؟
صفات قهار، جبار به چه معني است و چگونه با اوصاف ديگر خداوند قابل جمع است؟
چه برهاني دال بر اثبات خداوند است؟
براي اثبات صفات خداوند چه دلايلي داريد؟
چه برهاني براي نداشتن فرزند براي خداوند وجود دارد؟
  1. 1040 از 4632