مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد زندگي در عالم برزخ و آخرت توضيح دهيد؟
چرا اهل سنت به استناد ليس منا من ضرب الوجوه و شق الخجود و عابدعواالجاهليه عزاداري نمي كنند؟
چرا اهل سنت نماز را در پنج وقت به جاي مي آورند؟ كاملا توضيح دهيد.
منظور از جنبه هاي مختلف نفس انسان همان روح است يا چيز ديگريست؟
با توجه به معني سوشيانت در آئين زرتشت آيا مي توان گفت زرتشتيان نيز به مهدي(عج) اعتقاد دارند؟
مي گويند خدا تواناست آيا مي تواند سنگي بسازد كه خودش هم نتواند بردارد؟
بوجود آمدن مذهب شيعه و اهل سنت ريشه در كجا دارد؟
با توجه به بعضي گفته ها آيا مي توان زمان ظهور را مشخص كرد؟
آيا اگر انسان با عقل خودش پي بوجود خدا و اصول دين ببرد كافي است؟
با توجه به اينكه خداوند هر كه را بخواهد هدايت و يا گمراه مي كند با عدالت خداوند منافات ندارد؟
انسان از كجا آمده است؟
چه نهايتي در انتظار انسان است؟
  1. 1042 از 4632