مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليلهايي كه با علم و عقل همراه باشد در خالق بودن خداوند متعال بيان كنيد.
نشانه هاي ناظم و قادر متعال را در خلقت جهان منظم چه مي باشد؟
امروزه كه جهان به نوعي به تكامل رسيده آيا باز هم خداوند قادر بر كنترل اموردر جهان يا اصلا كل جهان مي باشد؟
در خلقت جهان و موجودات از قوانين طبيعي بهره گرفته شده يا در مواردي خلاف اين قوانين هم صورت گرفته؟
نقش اعتقاد به خداوند در زندگي انسان چگونه قابل درك است؟
اختلاف بزرگان در مسأله ولايت فقيه چيست و آيا عدم اعتقاد به آن بي ديني محسوب مي شود؟
علت نگراني حضرت علي(ع) نسبت به آخرت چه چيزهايي بود؟
رابطه دنياي حرام و آخرت چيست؟
با توجه به آيه ء (و اذ الوحوش حشرت) حشر حيوانات در روز قيامت به چه منظور است؟
در زمان ظهور جهان بايد پر از ظلم شود و از طرفي ما بايد خود را اصلاح نمائيم آيا اين تناقض ندارد؟
در زمان ظهور جهان بايد پر از ظلم شود و از طرفي ما بايد خود را اصلاح نمائيم آيا اين تناقض ندارد؟
چگونه ميتوان ثابت كرد كه معجزه با قانون عليت هم خواني دارد؟
  1. 1043 از 4632