مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خداوند آغازي نداشته پس چگونه وجود دارد؟ از نظر عقلي توضيح دهيد؟
آيا خداوند در آفرينش زن و مرد تعادل را رعايت كرده كه همه سختي ها را به زن داده است؟
آيا عمليات شهادت طلبانه فلسطينيان مصداق سخن (هدف وسيله را مشروع مي كند)نيست كه خود با اسلام در تناقض است؟
آيا آدم و حوا از ابتدا براي زندگي روز زمين خلق شده بودند و موقتا در بهشت بودند؟
آيا لذت هاي بهشتي و حورالعين مخصوص مردان است چه آياتي درباره زنان نازل شده است؟
اجماع يعني چه و اختلاف شيعه و سني در اجماع چيست؟
در قرآن آمده حضرت موسي در جواني فردي را كشت آيا با عصمت نبي سازگاراست؟
تفاوت رسالت نبوت - امامت در چيست؟
اگر خداوند انسان را نيازمند، آفريده است تشكر براي چيست؟ و آيا آفرينش نعمتها مكمل آفرينش انسان است؟
هدف زندگي از ديدگاه اسلام چيست و اينكه گفته مي شود عبادت خدا يعني چه؟
چرا خداوند با اين كه بي نياز است بعضي از افعال را به فرشتگان نسبت مي دهد؟
چرا امام زمان(عج) ظهور نمي كنند؟ ياران ايشان چه ويژگيهايي دارند؟
  1. 1048 از 4632