مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره ذبح و غذاي اهل كتاب
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره خوردن غذادررستوران اقلیت
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره بهترین مکان برای نماز زنان
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره سهوابلند شدن از رکوع قبل از امام جماعت
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره نائب زیاره بودن در حج
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره کشتن حیوانات حرام گوشت
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره شهادت دادن یه روزه خواردردادگاه
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره آيا زن بايد در انتخاب مرجع تقليد تابع نظر شوهرش باشد
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره متفاوت بودن مرجع تقلید زن وشوهر
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خرید و فروش اجناس اسرائیلی
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خرید و فروش اسکناس
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره استفاده از کتابها و مقالات اینترنتی
  1. 105 از 4632