مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دين را چگونه در زندگي پياده كنيم؟
با توجه به آيه 30 بقره منظور مقام امامت است يا نبوت؟ و در مورد زمان قبل از رسول خدا چگونه مي شود؟
در روايات تعداد ياران امام عصر(عج) را 313 عنوان شده آيا آنها مشخص شده اندو نام آنها چه مي باشد؟
توبه چگونه است آيا صيغه و شرايط خاصي دارد؟ براي چه گناهاني بايد توبه كرد؟
راه هاي ارتباط با امام زمان(عج) چگونه است؟
در علم ژنتيك امروزه مي توانند وضعيت نطفه را بيان نمايند. اين امر با آيه 6 آل عمران كه هرگونه خداوند اراده كند صورت شما را در رحم مي نگارد چگونه قابل توجيه است؟
اگر گياهان و حيوانات روح داشته باشند چه سرنوشتي خواهند داشت؟
با توجه به اين كه خداوند پاك و منزه از هر بدي و زشتي است خلقت بدي ها وزشتي ها را چگونه توجيه مي كنيد؟
علت برگزيده شدن خانواده حضرت ابراهيم و عمران خودشان بودند يا فرزندان آنها؟ در مورد حضرت آدم(ع) و حوا چطور؟
حكمت زشت و زيبا بودن انسانها چيست و با عدالت خدا مطالبت دارد؟
چرا در بعضي موارد مثل نماز مسافر و يا ربا بين دين و عقل تعارض ايجادمي شود؟
راه حل تشخيص حقيقت چيست؟
  1. 1051 از 4632