مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برهان تمانع چيست؟
چه دخل و تصرفها و انحرافاتي از بدو اسلام تاكنون در شيعه بوجود آمده است؟
آيا وهابيت مي تواند بعنوان خطري جدي براي خدشه دار كردن چهره اسلام درزمينه هاي گوناگون مطرح شود؟
آيا انسان پس از مرگ مي تواند به خواب اطرافيان بيايد و مطالبي بيان نمايد؟
در قبول كردن اصول دين آيا مراتب توحيد را خود انسان دريابد يا به صورت كلي بپذيرد؟
اگر امام حي و قيوم هست پس علت زيارتشان از طريق مرقد مطهر چيست؟
به چه دليل زيارتنامه مي خوانيم؟
آيا محققان حوزه روي آثار پوپر كار كرده اند يا نه،زيرا اكثر مطالب آقاي سروش از كارل پوپر مي باشد؟
وحدت وجود يعني چه؟ ديدگاه اسپنوزا و ابن عربي در اين مسأله چيست؟
فرقه اهل حق به چه كساني اطلاق مي شود؟
آيين زرواني چگونه آييني است؟
درباره فرقه (بهائيت) توضيح دهيد.
  1. 1053 از 4632