مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كمونيسم چيست و كمونيستها كيستند؟

كيسانيه چه گروهي هستند؟
گروه باغي چه گروهي هستند؟
دليل عدم گسترش اسلام در غرب چيست؟
آيا مباني اهل سنّت مورد اطمينان است؟
علت به وجود آمدن مذاهب اهل تسنن چه بوده است؟
16ـ عده اي معتقدند ائمه شيعه (ع ) هم سني بوده اند, نظر شيعه در اين باره چيست ؟
چه كنم تاظاهر و باطنم يكي شود و باطنم نيز مثل ظاهرم خوب و مذهبي باشد؟
آيا مذهب عامل عقب افتادگي مسلمانان است؟
تأثير مذهب در درمان بيماريها به چه صورت است؟

درباره پيدايش تشيع و تسنن بعد از پيامبر(ص) بنويسيد و اين كه كدام يك از نظريات درست است

اوهامي كه دربارة بنيانگذار مذهب اباضيه گفتهشده چيست؟
  1. 1055 از 4632