مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سير تاريخي پديد آمدن مذهب اباضيه به رهبري عبدالله بن اباض چگونه است؟
آيا ديدگاه كساني كه جابر بن زيد تابعي را بنياگذار مذهب اباضيه ميدانند صحيح است؟
مذهبي را كه پيامبر و امامان((عليهم السلام)) نتوانستند پياده كنند و پس از تحريفهاي زيادي كه در آن صورت گرفته به دست مارسيده، چگونه مي توانيم پياده نماييم؟
اگر مذهب جعفري در قانون اساسي به عنوان مذهب رسمي قيد شود يا قيد نشود چه تفاوتي دارد؟
در مذهب حقّه خود شك نموده ام، تا مرحله تحقيق تمام شود چه بايد كرد؟
مذهب شافعي چه مذهبي است؟
آيا مذهب تشيّع قبل از صفوّيه وجود داشته است ؟
علّت اينكه تشيّع را مذهب جعفري نيز مي نامند، چيست؟
محور اساسي مذهب تشيّع چيست؟
مذهب شيعه به چند دسته تقسيم مي شود؟
مذهب صحيح و راستين را چگونه مي توان شناخت؟
دين و مذهب مسلمانان قبل از ظهور اسلام توسط پيامبر اسلام(ص) چه بوده است؟ آيا آنان دين خاصي نداشتند؟

  1. 1056 از 4632