مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نيروي مرتاض ها واقعيت دارد؟ چرا خداوند به آنها چنين نيروي خارق العاده اي داده است ؟
كارهاي شگفتانگيز مرتاضان نشانه چيست؟
آيا اعمال مرتاضهاي هندي صحيح است؟

آيا افرادي كه به ديم مسيح مي ميرند با اهل تسنن فرق دارند؟ يا در آخرت وضع همه آنان يكسان است؟
2-اگر يك مسلماني مرجع تقليد نداشته باشد چه حكمي دارد؟
چگونه پيامبر اسلام ادعا مي كند : من نخستين مسلمان هستم در حالي كه پيامبران ديگر و امتهاي صـالـح آنـها نيز مسلمان بودند مثلا نوح مي گويد : مامورم كه ازمسلمانان باشم درباره ابراهيم و فـرزنـدش اسـمـاعيل مي خوانيم كه گفت : خداوندا مارا براي خودت مسلمان قرار ده حضرت يوسف مي گويد : مرا مسلمان بميران ؟
نخستين مسلمان چه كسي بود ؟
در آيـه 159 سوره نساء آمده است كه همه اهل كتاب قبل از مرگ خودشان يا قبل ازوفات حضرت عيسي عليه السلام به ايشان ايمان خواهند آورد . و ان من اهل الكتاب الا ليومن به قبل موته 000 . در حاليكه بسياري از اهل كتاب به عيسي ايمان نياوردند و ندارند و ايمان نمي آورند .
قرآن در آيه 10 سوره عنكبوت مي گويد : هنگامي كه پيروزي از سوي پروردگار بيايد( منافقين ) مـي گـويند ما هم با شما بوديم و در اين پيروزي شريكيم خداوند در مكه كدام پيروزي را نصيب مسلمانان كرده بود كه منافقين خود را در آن سهيم بدانند ؟
چرا رهبر جمهوري اسلامي ايران را ( ولي امر مسلمين ) مي ناميم ؟
اسلام با قبول ادعاهاي ظاهري مردم در مورد پيوستن به اين آيين زمينه را براي پرورش منافق در محيط اسلامي آماده مي كند و با اين برنامه عده زيادي از آنان سوءاستفاده كرده و با استتار در زير نام اسلام دست به اعمال جاسوسي و ضد اسلامي مي زنند ؟
مـي گـويـنـد هـر كس اعتراف به اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه بنمايد , مـي تـوان او را مـسـلـمان دانست ; اگر اين تنها شرط مسلمان بودن است , آيا مي تواند مقياس و محكي براي مسلمان بودن شخصي باشد ؟ مثلا چطور مي توان شخصي را كه نه نماز مي خواند و نه زكات مي دهد و نه روزه مي گيرد و نه از محرمات الهي پرهيز مي كند مسلمان واقعي دانست , آيا اينطور افراد فقط مسلمان شهادتي نيستند ؟
  1. 1057 از 4632