مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حكم يهوديان در رابطه با بهشت و جهنم ، چگونه است ؟
خداوند در سوره بقره خطاب به بني اسراييل مي فرمايد ( اني فضلتكم علي العالمين ) علت فضيلت يهود بر ديگران چيست ؟
با توجه به آيه 64 سوره مايده قوم يهود بايد از خوارترين و ضعيف ترين اقوام باشند چرا اين جوري نشده ؟
آيا قول يهود كه دست خدا بسته است و تفويض چه اشكالي دارد؟
آيا معقول است كه بگوييم: مثلا يهودي ها و مسيحي ها و صاحبان اديان و مذاهب غير از اسلام همگي جهنّمي هستند و فقط شيعيان به بهشت مي روند؟
مكتب يوگا كه علاقمنداني در هند دارد چيست ؟
آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟
چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟
با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟
چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟
چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟
  1. 1063 از 4632