مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟
آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟
عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟
آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟
آيا در دنياي ديگر ]آخرت[ هم انسان خدا را ستايش مي كند؟
كيفيت سخن گفتن در آخرت چگونه است؟
آيا آخرت از جنس اين دنياست؟
فرجام بي نمازان در دنيا و اخرت چگونه است
حكم كسي كه نماز مي خواند ولي كار ناشايست انجام مي دهد با كسي كهمسلماننيست ولي به بشريت خدمت كرده م
آخرت يعني چه؟
آيا آرزوي مرگ كردن كار صحيحي است؟
آرمانهاي انسان چيست؟ و چه پاسخي براي آنها هست؟
  1. 1064 از 4632