مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آزمايش انسانها توسط امام زمان((عليه السلام)) در زمان ظهور هم وجود دارد؟
آسمان هاي هفت گانه چيست و چرا علم تاكنون هيچ گونه اثري از آن نيافته است؟
اين جهان چگونه و از كجا آغاز شد؟ آن روز كه هيچ كس و هيچ چيز نبود، خدا كجا بود و از كجا آمد و پيش از آن چه مي كرد؟
چرا خداوند انسان را آفريد تا هدف تكامل را ايجاد كند؟
چرا انسان ها به طور مساوي آفريده نشده اند; مثلا چرا حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام)) داراي برخي خصوصيّات فرا بشري بود؟
نقش آدمي در آفرينش چيست؟ با توجّه به اينكه انسان هر وقت اراده كند مي تواند توليد مثل كند، اراده خداوند چه معنايي دارد؟
آيا قبل از آفرينش آدم انسان هايي وجود داشته اند؟
آيا محدود بودن آفرينش، موجب محدود شدن صفات الهي نمي شود؟
آيا روند آفرينش همواره در جريان است، در حالي كه به نظر مي رسد هر كار ارادي بايد داراي آغاز باشد؟ اگر چنين باشد، لازم مي آيد كه خداوند پيش از اراده آفرينش بيكار بوده باشد. اين مشكل چگونه حل مي شود؟
حال كه خدا ما را آفريده بايد آنچه نيازمنديم بما بدهد؟
با وجود اين كه خداوند آفريننده موجودات است اين كه موجودات در زمان خاصّي آفريده مي شوند مستلزم تخلّف معلول از علّت نيست؟
آيا پدر و مادر نمي توانند در آفرينش انسان نقش داشته باشند؟
  1. 1065 از 4632