مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا انسان ، سرنوشت خود را در آينده نمي داند؟
چرا همه انسان ها به زبان حضرت آدم ( عليه السلام ) صحبت نمي كنند؟
آيا انسان در اجتماع حاكم بر سرنوشت خويش است يا اجتماع حاكم بر انسان است؟
نيازهاي مبرم انسان ، در عصر حاضر چيست؟
تفاوت انسان با ساير حيوانات چيست؟
چرا نمي توانيم حكمت همه چيز را بفهميم؟ آيا در اين باره در قرآن كريم آيه اي آمده است؟
چرا خداوند شيطان را در مقابل انسان قرار داد؟
چرا انسان بايد رشد و تكامل را بخواهد؟
آيا خلقت انسان به طور مستقل بوده يا تكاملي؟
با توجّه به اينكه بعضي از انسان ها نقص هاي بدني دارند و يا صورت زيبايي ندارند ، اينكه خداوند انسان را به زيباترين صورت آفريده به چه معنا مي تواند باشد؟
آيا در دنياي ديگر[آخرت ]هم انسان خدا را ستايش مي كند؟
آيا انسان ها برابر آفريده شده اند؟
  1. 1070 از 4632