مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

طبق ادعاي بعضي دانشمندان غربي انسان توسّط فرستادگاني از ساير كهكشان ها راهنمايي و متمدّن شده است آيا اسلام اين نظر را پذيرفته است؟
آيا ايجاد هر چيز در پي نياز بشر به آن بوده است؟
چرا خداوند انسان را آفريد تا هدف تكامل را ايجاد كند؟
تكامل انسان به كجا ختم مي شود؟ مگر نه اين است كه انسان هر چه تكامل يابد ، به زندگي خود پايان مي دهد؟
چرا انسان ها به طور مساوي آفريده نشده اند ؛ مثلاً چرا حضرت فاطمه زهرا ( س ) داراي برخي خصوصيّات فرا بشري بود؟
چرا انسان از خورشيد ، ماه ، ستارگان و گياهان پست تر و بيچاره تر است؟
چرا دانشمندان پس از بررسي هاي بسيار هنوز نتوانسته اند به تمام شگفتي هاي اسرار خلقت پي ببرند؟
آيا انسان برترين مخلوق خداست؟
انسان از چه چيزي خلق شده است؟
روح و بدن دو امر متضاد هستند . از آنجا كه دو امر متضاد در موضوع واحد جمع نمي شوند چگونه روح و بدن در انسان وجود دارد؟
نقش آدمي در آفرينش چيست؟ با توجّه به اينكه انسان هر وقت اراده كند مي تواند توليد مثل كند ، اراده خداوند چه معنايي دارد؟
آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است ، چگونه توجيه مي شود؟
  1. 1072 از 4632