مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اينكه گفته مي شود: «اجل هر كس به دست خداست» آيا تصادفات منجر به مرگ و خودكشي نيز به دست خداست؟
فرق اجل محترم و معلق چيست؟ آيا رفتن به جبهه جنگ اجل را جلو مي اندازد؟
درباره موضوع اجل انسان توضيح دهيد.
اجل مطلق، اجل مسمي، اجل مشروط يا اجل اخترامي يعني چه؟
موارد «احباط» در قرآن كدامند؟
چه گناهاني موجب احباط عمل مي شوند؟ تمام اين گناهان را ذكر كنيد.

قرآن در مورد احترام به پيامبر(ص) چه دستوراتي ميدهد؟
خوابيدن يا دراز كردن پا در اتاقي كه قرآن يا آياتي از قرآني بصورت تابلو وجود دارد چه حكمي دارد ؟
چرا نمازگزار در اسلام مورد احترام است
آيا احضار روح مرده، و سؤال كردن از آينده، صحت دارد؟

آيا احضار روح مرده و پرسيدن از آيندة افراد راست ميباشد يا نه؟

در ميان دوستان و اقوام افرادي هستند كه به اشكال مختلف احضار روح ميكنند، به گفتة آنان هر سؤالي كه از روح بپرسند، پاسخ ميدهد. به نظر شما آيا اين مطلب صحت دارد؟

  1. 1078 از 4632