مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ميتوان روحي را از جهنم يا دوزخ احضار كرد؟ چگونه؟

آيا ارتباط با ارواح و احضار ارواح امكانپذير است؟ نظر مراجع درباره آن چيست (به خصوص آيت اللَّه فاضل)؟ اگر امكان دارد، كمي درباره احضار ارواح توضيح دهيد.

آيا احضار روح صحت دارد توضيح دهيد
چرا با وجود اينكه در اين زمان نياز به اتحاد وجود دارد، از مطالبي كه درباره اختلاف مذاهب است سخن گفته مي شود؟
اگر پيامبر جانشين خود را معرّفي كرده بود، آيا هفتاد و دو ملّت در كار بود؟
آيا قرآن براي حل اختلاف بين مسلمين، بعد از پيامبر، كافي است؟
چرا شيعه در ركعت سوم و چهارم نماز تسبيحات اربعه مي خواند ولي اهل سنت حمد و سوره مي خوانند؟
دليل اختلاف شيعه و اهل تسنن در نماز چيست
علت اختلاف بين شيعه و سني در اذان و نماز و ساير احكام چيست
قـرآن دربـاره خداوند مي گويد : خلق كل شي ء خداوند همه چيز را خلق كرد و اين مسلم است كه : اعمال و افعال ما نيز از اشياء اين جهان است زيرا شي ء بر هرگونه موجودي گفته مي شود , خواه مادي يا غير مادي , خواه ذات يا صفات بنابراين هنگامي كه مي گوييم خداوند آفريننده همه چيز است , بايد بپذيريم كه آفريننده افعال ما نيز هست و اين جز جبر نخواهد بود
احساس مي كنم مشيت الهي اختيار رااز انسان سلب كرده و ديگر نمي تواند درسرنوشت خود تغيير ايجاد كند . در اين باره توضيح بفرماييد .
اين كه قرآن مي فرمايد : ( خداوند هر كه را بخواهد گمراه مي كند و هر كه را بخواهد هدايت مي كند ) با اختيار انسان منافات ندارد؟
  1. 1079 از 4632