مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا وقتي ارتباط انسان با خدا برقرار شد انسان خودش را به آن مبداء بزرگ جهان نزديك احساس مي كند و برعكس؟
آيا راه ديگري غير از نماز براي ارتباط با خدا وجود دارد؟

با وجود اين كه پيامبر اسلام (ص) گل سر سبد سلسلة پيامبران است، پس چرا خداوند با حضرت موسي (ع) بي واسطه سخن ميگفت، ولي با پيامبر اسلام (ص) به واسطة جبرئيل سخن ميگفت؟

چگونه مي توان جمع بين آزادي عقيده در اسلام به استناد آيه لا اكراه في الدين و حكم قتل شخص مرتد نمود؟
مگر در قرآن نيامده «لا اكراه في الدين» پس چرا وقتي كسي پس از تحقيق از اسلام به مسيحيت روي آورده حكمش ارتداد و مرگ است؟
در مورد دلتنگي ارواح بعد از رفتن زائران توضيح دهيد كه چرا؟ مگر نه اين كه آنها يا در وادي السلام لذت ميبرند يا در عذابند؟ پس چرا دلتنگ ميشوند و محزون و هراسان؟ آيا وجود آنان در آنجا كمكي ميكند يا خير؟ در مورد جهنميان من فكر ميكنم كه عذابشان آن قدر سخت است كه غم رفتن نزديكان پيش آنها صفر است و همچنين در مورد بهشتيان نيز بر عكس است؟ علت اصلي ماجرا چيست؟

آيا پاسخ ارواح به افرادي كه از آنها سؤال ميپرسند، نسبتاً صحيح است؟ آيا ممكن است دروغ بگويند؟

آيا پاسخ ارواح به افرادي كه از آنها سؤال ميپرسند، نسبتاً صحيح است؟ آيا ممكن است دروغ بگويند؟

آيا ارواح از سوي خداوند متعال، اجازه دارند كه از قضا و قدر و مقدّرات انسان، آگاه شوند؟ اگر پاسخ مثبت است، علت چنين تدبيري از سوي حق تعالي چيست؟

آيا ارتباط با ارواح امكان دارد؟

چرا در دنيا بايد لذات را از بين برد كه خداوند در بهشت آن را در اختيار ما بگذارد؟

از خود بيگانگي چيست؟
  1. 1081 از 4632