مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درچه مواقع بايد استخاره كرد ؟ مگر ما از چند لحظه بعد خود خبر داريم كه فال مي گيرند ومي گويند سال ديگر چند بچه مي آوري و000 پس اگر اينطور است ما مطمئن مي شويم كه چند سال آينده زنده ايم؟
ما هو معني الاستخارة؟
چگونه ممكن است انسان مقدرات و سرنوشت خود را به دست استخاره بسپارد و با تفال به قرآن و يا دانه هاي تسبيح تكليف خود را تعيين كند ؟
استخاره چند قسم است و كداميك سند روايي دارد؟
استخاره چيست و چه جايگاهي در ازدواج دارد؟
آيا براي فهم اين كه حاجت انسان برآورده مي شود، مي توان استخاره كرد؟
آيا استخاره كردن براي ازدواج صحيح است
كيفيت و مدرك استخاره چيست ؟
جايگاه استخاره در اسلام چيست؟ لطفاًََكتابي نيز معرفي كنيد.
معناي استعاذه چيست؟
آيا استعاذه قبل از سوره در نماز صحيح است يا خير
استعاذه در نماز و گفتن (الله) بعد از قرائت سوره توحيد چه حكمي دارد
  1. 1083 از 4632