مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هل يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه؟
هل يعلم الإمام كل ما يتعلق بالحياة من أمور الدين والدنيا؟
ما هي وظائف الإمام؟
اگـر رهـبـر و امـام بـايـد از جنس مردم باشد و در ميان مردم باشد خوب است خود مردم آنكه را شايسته مي بينند تعيين كنند چرا از سوي خدا تعيين مي شود ؟
ضرورت وجود امام را بيان كنيد ؟
نويسنده اي مي گويد چنين نيست كه هميشه به يك امام زنده نيازمند باشيم زيرا آن امام الهي كه هـمـيـشـه زنده و حاضر است و غيبت ندارد و از راهنمائيهايش مي توان برخوردار شد همان قرآن كـريـم اسـت بدليل آنچه در خود قرآن آمده كه من قبله كتاب موسي اماما سوره احقاف يعني : پـيـش از ايـن كـتاب كتاب موسي امام بود , از اينجااستفاده مي شود كه اينك قرآن امام است امام حاضر , امام زمان امام بدون غيبت .
چرا شيعه , خلافت را تنصيصي مي داند ؟
به چه دليل مي توان گفت كه مقام امامت حضرت ابراهيم عليه السلام از مقام رسالت ايشان برتر و بالاتر بوده است ؟
مـگـر مقام امامت بالاتر از رسالت است كه خداوند بر ابراهيم (ع ) منت مي گذارد ومي گويد تو را امام و رهبر مردم قرار دادم ؟
نبوت و امامت و رسالت چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟
چرا شيعه از حديث عايشه در مورد وصايت اعراض مي كند ؟
پذيرفتن امامت بدون نصب الهي چه پيامدهايي داشته است ؟
  1. 1093 از 4632