مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي لغوي و اصطلاحي امامت را بيان كنيد ؟
مسائل بنيادي امامت كدامند ؟
چرا شيعيان امامت را بعنوان يك اصل اعتقادي معتبر مي دانند ؟
كدام آيه قرآن مربوط به نصب امام است ؟ دلالت آن را توضيح دهيد ؟
جريان منصوب شدن اميرمومنان (ع ) به امامت را بيان كنيد ؟
چـرا خـداونـد در آيه 67 سوره مائده به امر امامت علي عليه السلام تصريح نكرد تاهمه چيز روشن شود ؟
چرا سلسله امامان شيعه (ع ) با غيبت امام زمان (عج ) به پايان مي رسد ؟
اگـر مـنـظور از اولواالامر , امامان معصوم باشند با كلمه اولي كه به معني جمع است سازگار نيست زيرا امام معصوم در هر زمان يك نفر بيش نمي باشد
مـعـنـايـي كـه براي اولواالامر مي شود در زمان پيامبر به اين معني وجود نداشته و دراين صورت چگونه فرمان به اطاعت از وي داده شده است ؟
اگر منظور از اولواالامر امامان و رهبران معصوم است , پس چرا در ذيل آيه 59 سوره نساء كه مساله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان مي كند , مي گويد : اگر در چيزي اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد ؟
اد له عقلي وجود امامت را بيان كنيد؟
براي بحث با برادران و خواهران اهل سنت درخصوص اصل امامت چه دلايل محكمي را ارايه كنيم ؟
  1. 1094 از 4632