مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي چه ائمه ( عليهم السلام ) بايد معصوم باشند
آيا ازدواج هاي متعدد معصومين ( عليهم السلام ) با مقام عصمت آنها منافات نداشته است ؟
آيه شريفه « انما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطّهركم تطهيراً » چگونه عصمت اهل بيت ( عليهم السلام ) را مي رساند با اينكه خداوند مي خواهد همه را از پليدي نجات داده و پاك گرداند ؟
آيا خداي بزرگ امام را معصوم آفريده و يا عصمت امري كسبي است ؟
آيا خداي بزرگ امام را معصوم آفريده و يا عصمت امري اكتسابي است ؟
ازدواج برخي امامان با همسراني كه باعث شهادت آنان شدند چه حكمتي داشته و آيا موجب نفي علم امام نمي شود ؟
امامان معصوم ( عليهم السلام ) كه واسطه فيض هستند و در حوائج خودمان به آنان متوسّل مي شويم ، چگونه عالم به حوائج ما هستند و مي شوند ؟
آيا در علوم ائمه ( عليهم السلام ) خطا راه دارد ؟
اين كه گفته شده امامان در عصر خود عالم ترين مردان بوده اند آيا رياضي و علم طب هم مي دانستند ؟
با اينكه دانش بشريّت موروثي نيست پس كيفيّت علم ائمه چگونه است ؟
درباره علم امامان توضيح دهيد ؟
آيا علوم پيامبر و ائمه ( عليهم السلام ) محضر به علوم ديني بوده است ؟
  1. 1098 از 4632