مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حکیم در باره خراب شدن جای موقوفه ای
پاسخ آیت الله حکیم در باره کشتن حشرات وگربه وسگ
پاسخ آیت الله فیاض سینه زنی برهنه درایام فاطمیه
پاسخ آیت الله فیاض در باره حساب کردن شهر به عنوان وطن
پاسخ آیت الله در باره غسل جنابت در ایم حیض
پاسخ آیت الله فیاض در باره رقصیدن زنان در مجالس زنانه
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره سخنرانی غیر روحانی بر روی منبر
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره نوشتن روی اسکناس
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره سئوال نپرسیدن پزشک از بیمار در مورد حاملگی
پاسخ آیت الله نوری همدانی در باره عمل جراحی پلاستیک زیبایی
پاسخ آیت الله نوری همدانی در باره نماز زنان
پاسخ آیت الله سبحانی در باره ارث بردن کافر از مسلمان یا مسلمان ازکافر
  1. 110 از 4632