مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بعد از پيامبران و معصومان چهارده گانه ( عليهم السلام ) كسي در اين جهان معصوم نيست ؟
آيا صحيح است كه شيعه معتقد است بر علي ( عليه السلام ) وحي نازل مي شده است ؟
آيا قدمگاه مستند به حضرت رضا ( عليه السلام ) است ؟
آيا پيامبر و امامان قبل از وجود آمدن انسانها و جهانها آفريده شده اند ؟
امام كيست ؟
آيا امام تنها به معني رهبر است و چگونه مي توان به رهبران ديني امام گفت ؟
مقام امامت والاتر است يا نبوت ؟
آيا امامت بالاتر است يا نبوت اگر نبوت بالاتر است چرا حضرت ابراهيم پس از گذشتن سالياني از نبوتش به مقام امامت رسيد و اگر امامت بالاتر است بايد امامان از حضرت محمّد ( ص ) بالاتر باشند ؟
حقايقي را كه ائمّه ( عليهم السلام ) مي فرمايند از كجا بدانيم همان حقايقي است كه رسول اكرم ( ص ) فرموده اند ؟
در راهبري و حل اختلاف هاي جوامع اسلامي ، آيا نمي توان تنها به آل عترت و رسالت بسنده كرد ؟
توجّه ما به خاندان محمّد ( ص ) براي چيست ؟ و مسأله ولايت حضرت علي ( عليه السلام ) و لزوم ايمان به آن چيست ؟
چه نيازي به علي ( عليه السلام ) داريم ؟
  1. 1110 از 4632