مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتاب « جامعه » چيست و اكنون كجاست ؟
آيا آيه : « لئلا يكون للناس علي اللَّه حجه بعدالرسل » منافي امامت بعد از رسول اكرم ( ص ) نيست ؟
{P - سوره نساء ، آيه 165 . P}
چرا برخي فرزندان ائمه ( عليهم السلام ) بودند كه با وجود تربيت صحيح صالح نمي شدند ؟
فرزندان معصومين ( عليهم السلام ) هم معصوم اند ؟
آيا امامت هر امامي از جانب خداوند واقع و روشن نبوده است ؟ با اين وصف چگونه عدّه اي اسماعيل فرزند امام صادق ( عليه السلام ) را امام مي دانستند ؟
چرا به شاهزاده احمد « شاه چراغ » مي گويند ؟
امامزاده داود كه در نزديكي تهران دفن شده چه نسبتي با ائمه ( عليهم السلام ) دارد ؟
در مورد حضرت معصومه ( 3 ) توضيح دهيد .
آيا توسّل به پيامبر و امامان ( عليهم السلام ) با توحيد ناسازگار نيست ؟
چگونه مي توان با امامان معصوم ( عليهم السلام ) رابطه داشت ؟
شما درباره زيارت اهل قبور و زيارت قبور ائمه ( عليهم السلام ) و بوسيدن ضريح آنان بود ؟
آيا براي زيارت اهل قبور و زيارت پيامبر و ائمه ( عليهم السلام ) دليل خاصّي داريم ؟
  1. 1119 از 4632