مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا انسان حتّي بعد از آنكه خدا را با مطالعه و استدلال پذيرفت باز هم دچار نگراني ها يا وسوسه هايي مي گردد!؟
همانطوري كه ساعت از دست انسان مي اُفتد و مي شكند، انسان هم وقتي قلبش از كار بيفتد، مي ميرد; پس تفاوت بين انسان و ساعت چيست؟
آيا انسان در جامعه، بر سرنوشت خويش حاكم است، يا جامعه بر او حاكم است؟
براساس قرآن وضعيت كلي انسان در قيامت چگونه است؟
آيا روزي خواهد آمد كه انسان جلو مرگ را بگيرد و آن روز مذهب و دين چه جوابي دارد به انسان بدهد؟
با توجّه به اينكه آفريننده همه افراد خداست و اوست كه برخي را با فطرت خوب و برخي را با فطرت پست مي آفريند، آيا در قيامت همه انسان ها به طور يك نواخت مؤاخذه مي شوند؟
انسانها در قيامت به چه صورتي محشور مي شوند؟
آيا كساني كه به بهشت مي روند، جز خوردن وخوابيدن، كار ديگري هم انجام مي دهند؟
چه عواملي موجب انقسام زندگي انسانها به دو قسـم «زندگي طبيعي محض» و «حيات معقول» گشته است؟
حكمت انقطاع وحي چيست؟
علت ناكاميها در اهداف چيست؟
هر هدفي كه انسان انتخاب مي‎كند از چند جهت در معرض دگرگوني قرار مي‎گيرد؟
  1. 1123 از 4632