مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيه 36 سوره ابراهيم آمده كه حضرت ابراهيم به خدا عرضه داشت : رب انهن اضللن كثيرا من الـنـاس پـروردگارا اين بتها بسياري از مردم را گمراه ساخته اند چگونه ابراهيم اين سخن را گفت در حالي كه سنگ و چوبي بيش نبودند وقدرت بر گمراه ساختن مردم نداشتند ؟
بحث ولايت از چه زماني در اسلام مطرح شد؟
1- چرا خداوند عادل هنگامي كه شيطان يك اشتباه نمود و انسان را سجده نكرد , او را نبخشيد و او را از خانه خود بيرون نمود , با آنكه شيطان اعمال و عبادت هاي بسياري داشت . اما اكنون انسان هاي بسيار زيادي هستند, كه با وجود گناهان كبيره و زيادي كه ميكنند خداوند به آنان مهلت مي دهد و آنان را مي بخشد اما شيطان را نبخشد ؟
با اينكه تفاوت بخششهاي الهي بين افراد بركسي ظلم نيست آيا مشكل رواني ايجاد نمي كند؟
مـنـظـور از بـداء كـه جزء عقايد ما شيعيان است چيست و آيا صحت دارد كه بعضي مي گويند حـضـرت امـام صـادق عليه السلام قبل از وفات فرزند خود اسماعيل مي فرمود : امام بعد از من فـرزندم اسماعيل است , ولي پس از آنكه اسماعيل در زمان حيات آن حضرت وفات كرد , حضرت فرمود : در مورد امامت اسماعيل براي خداوند بداءحاصل شد ؟
بداء چيست و چرا به آن معتقد هستيد ؟
بداء چيست ؟
عقيده شيعه را در باب بدا توضيح دهيد؟
مفهوم بدا، لوح محفوظ كتاب مبين، لوح محو و اثبات، چيست؟
بدا يعني چه ؟ آيا ممكن است درعلائم قطعي ظهور امام زمان (عجل الله فرجه) بدا حاصل شود؟
آيا خليفه اوّل و دوم و سوم در دين بدعت نهادند؟
بدعت چيست؟
  1. 1128 از 4632