مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ما در سراسر جهان افرادي را مي شناسيم كه مسلمان يا شيعه نيستند، اما انسانهاي خوبي هستند و درست كردارند. بسياري از اختراعات توسط دانشمندان غير مسلمان انجام شده است. آيا درست است كه همگي آنها را به اين دليل كه مسلمان نيستند، مستحق جهنم و عذاب الهي بدانيم؟
اين كه يكي از درهاي بهشت از قم است ، چه معنا دارد؟
حوض كوثر كه در بهشت است براي چه كساني است ؟ حوض كوثر چه كساني را سيراب مي كند؟
چرا بيشتر جاهايي كه در قرآن نام جنات برده شده بعد از آن كلمه تجري من تحت الانهار ذكر شده است
آيا بهشت و دوزخ آفريده شده اند؟
خداوند كه مي داند كدام انسان سرانجام به بهشت يا جهنّم خواهد رفت، چرا از مرحله نخست انسان را به بهشت يا جهنّم نبرد؟
آيا بهشت و جهنّم خلق شده است؟
مكان بهشت و دوزخ كجاست؟
جاودانگي در بهشت و دوزخ چگونه است؟
آيا كساني كه به بهشت مي روند، جز خوردن و خوابيدن، كار ديگري هم انجام مي دهند؟
آيا بهشت و جهنم هم اكنون موجود است؟
آيا بهشتي كه آدم در آن آفريده شد همان بهشت اخروي است يا بهشت دنيوي و آيا در زمين بوده يا در آسمان؟
  1. 1132 از 4632