مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در هنگام تعويض قبله از بيت المقدس به كعبه و مسجد الحرام پيامبر(ص) كه روي خود را برگرداند و به سمت كعبه نمازگزارد، افرادي كه پشت سر ايشان بودند، چگونه جاي خود را عوض كردند و صف هاي نماز را تغيير دادند تا رو به قبله باشند؟

تاريخ دقيق تغيير قبلهء مسلمانان از بيت المقدس به سوي كعبه كدام است ؟

چرا خداوند بين انسانها از نظر خلقت و دادن نعمت تفاوت قائل شده است
چه كساني از تفرقه ميان شيعيان و اهل سنت سود مي برند؟
آيا فكر كردن در مورد اينكه علم اسماء چيست كفر است
علت منع كردن انسان از تفكر در ذات خداوند چيست
اگر تقدير هر كس در لوح آفرينش مشخّص شده، چرا خداوند بعضي دعاها را اجابت مي كند؟
چه چيزهايي باعث تقويت ايمان انسان مي شود؟

براي تقويت روحيه تبري و تولي چه بايد كرد
آيا پيامبران تقيه مي كنند ؟
آيه 68 سوره انعام به پيامبر مي گويد : در برابر دشمنان تقيه نكن و حتي اگر درمجلس آنها باشي از مجلس آنها برخيز و اين دليلي است بر عدم جواز تقيه بر رهبران ديني
آيه 68 سوره انعام به پيامبر مي گويد : در برابر دشمنان تقيه نكن و حتي اگر درمجلس آنها باشي از مجلس آنها برخيز و اين دليلي است بر عدم جواز تقيه بر رهبران ديني
  1. 1139 از 4632