مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً دربارة عالم برزخ و چگونگي زندگي در آن توضيح دهيد.

دربارة تكثرگرايي دين و پلوراليسم ديني توضيح دهيد.

بهشت و جهنم براي چه آفريده شده؟اقوام قبل از اسلام كه خداوند متعال بر آنها عذاب نازل ميكرد آيا در قيامت نيز عذاب ميشوند؟

آيا اينكه ميگويند سادات به آتش وارد نميشوند و به يك جاي سرد برده ميشوند، درست است و اگر صحيح است آيا با عدل الهي منافاتي ندارد؟وضع مخترعان و مكتشفان كه با اختراعات خود، مردم جهان را به سوي راحتي سوق دادهاند در قيامت چگونه است؟آيا به جز زندگي كه اكنون ما انسانها روي كره زمين و در اين منظومه و كهكشان هستيم، دليلي ديني وجود دارد كه در جايي ديگر هم مخلوق خداوند مثل ما اكنون يا در آينده زندگي كند و به وجود آيند؟

چرا خداوند انسان را بدون اختيار آفريد، تا مدتي با اختيار زندگي كند و سپس او را از دنيا بدون اختيار مي ميراند؟ كسي كه چنين آمدني را نمي خواست، چطور بايد مسئوليت كارهاي خود را داشته باشد و مورد حساب واقع شود؟

آيه لا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل اللَّه امواتاً بل احياء عند ربّهم يرزقون آيا مراد عالم برزخ است كه شامل همه ميشود و يا شكل ديگري ميباشد كه با جسم ميباشد؟ لطفاً توضيح دهيد.

چه كنيم تا به مقام طي الارض برسيم؟

انسان چگونه به صفت حيوانيت متصف مي شود؟

چرا خداوند هنگام گمراهي آدم توسّط ابليس كمكي نكرد؟ شبهات داشتن اطمينان به:

الف) عقل و درايت آدم

ب) پاكي ابليس كه از فرشتگان بود

ج) صفت ذات الهي قادريت.

  1. 1147 از 4632