مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان پس از مرگ وارد عالم قيامت مي شود يا بين اين دنيا و قيامت وارد عالم خاصي مي شود و هنگام برپايي قيامت وارد آن عالَم مي شود؟

آيا در روز قيامت حيوانات مثل انسان ها محشور مي شوند؟

آيا علم مي تواند به اين سؤال ها پاسخ دهد: من كيستم؟ از كجا آمده ام؟ براي چه آمده ام؟ به كجا مي روم، اگر علم نمي تواند پاسخ دهد، جواب اين سؤال ها را انسان از چه منبعي به دست مي آورد؟

منظور از توفيق چيست؟ عوامل جذب و دفع آن كدام است؟

انساني كه نمي تواند مرگ را تجربه كند، چگونه مي توان آن را بپذيرد و آسوده جان دهد؟

چه تفاوتي بين غريزه و هدايت تكويني وجود دارد؟

اگر خداوند بي نياز است، چرا در قيامت وقتي كه انسان را عذاب مي كند، از اجزاي طبيعت كمك مي گيرد؟

خداوند چه نيازي داشت كه فرشتگان، انسان و جهان را آفريد؟

شباهت دنيا با عالم برزخ را به طور كامل بيان كنيد.آيا قيامت وجود دارد؟آيا در قيامت افراد يكديگر را ميشناسند؟ اگر نمي شناسند، چطور بعضي از گناه كاران رسوا ميشوند؟ بعضي مي گويند: اگر مردم در قيامت شناخته نشوند، همه بدي ميكنند.مفهوم اصلي و كامل علّت تامه و علّت ناقصه را توضيح دهيد.

  1. 1152 از 4632