مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در روز قيامت آدم و حوا تنها كساني هستند كه بند ناف ندارند و به همين دليل از همه مشخص ترند. آيا اين جمله درست است؟

چرا انسان هميشه بايد به فكر آخرت باشد، در حاليكه دنيا و زندگي امري است كه خداوند به ما عطا كرده است؟

فرق ميان فلاسفه الهي و گروهي از ماديين در رسالة روح چيست؟

با توجه به آيه 71 سوره نحل و آيه 31 سوره نساء و بعض آيات ديگر، چرا مساوات و عدالت بين بندگان برقرار نشده است؟ از يك طرف بعضي آن قدر سير شده اند كه خدا را فراموش كرده اند و از طرف ديگر گرسنگان هميشه گرسنه اند؟ مقصر اصلي در جهان خلقت كيست؟

بعد از شهادت حمزه(ع) پيامبر(ص) فرمود: اگر صفيّه ناراحت نمي شد و بعد از من سنّت نمي شد، جسد حمزه(ع) را همين جا رها مي كردم تا پرندگان آن را بخورند تا در قيامت از چينه دان آنها محشور گردد. مقصود پيامبر(ص) چه بود؟

آيا ميشود كه افراد شيخ يا بزرگ مثل سيد ها به برخي افراد وعدة بهشت بدهند؟

انسان در همه مسايل زندگي مختار است و يا دست تقدير او را به هر سو مي كشد؟

ما مي گوييم بر خداوند هدايت انسان ها لازم است، در حالي كه ميبينيم خيلي از مردم از هدايت به دلايل غير اختياري دور هستند، چرا خداوند اين همه آدم را هدايت نمي كند؟!

چگونه خداوند داراي همه اسماء حسني است؟

سؤال قبر، سكرات موت و حيات برزخي شامل تمام افراد است؟

تفاوت بين كلام قديم و كلام جديد چيست؟

تفاوت علم كلام و فلسفه چيست؟

  1. 1153 از 4632