مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا چيزي به نام سرنوشت حتمي براي انسان هست؟ اگر نه، پس چرا بعضي هر چه تلاش ميكنند. به مطلوبشان نميرسند؟ اگر آري، پس ما موجوداتي مسخ شده هستيم.

بهترين راه خوشحالي حضرت حق چيست؟

آيا ممكن است كه خداوند با دادن يك حاجت دنيوي، يك نعمت را از انسان بگيرد؟

حكم ارتداد در مورد چه كسي مصداق پيدا مي كند (شرايط مرتد چيست)؟

چرا خداوند بندگانش را طوري آفريده كه خداوند، و اصولاً عالَم غيب را به چشم نبينند؟

علت پيدايش غضب و بلا از ناحيه خدا چيست؟

چرا انسان ها از نظر استعداد و زيبايي و غرايز متفاوت اند؟ اين بي عدالتي از طرف خالق محسوب نمي شود؟

تفاوت هاي ديدگاه مكتب مادي و معنوي در مورد انسان و ملاك و معيار اين تفاوت در چيست؟

با اشاره به دلايل فلسفي بيان كنيد كه چرا انسانيت انسان به روح او است؟

اگر سرنوشت همة انسان ها را خداوند قبلاً تعيين كرده است، پس اختيار انسان چه نقشي در آن دارد؟

هدف از خلقت انسان چيست؟ با توجه به فساد و خون ريزيهاي زيادي كه از انسان سر مي زند؛ چرا خدا او را آفريد؟

چطور انسان بايد خودش را بشناسد تا منجر به شناخت خداوند شود؟

  1. 1155 از 4632