مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مي گويند جهان آخرت احكام ندارد. پس آيا بهشتي ها به يكديگر محرم هستند؟

قبل از اين كه به اين دنيا بياييم، چه عالم هايي را پشت سر گذاشته ايم؟ آيا عالم ذر جزء آن ها است؟ يعني در آن جا هم زندگي كرده ايم؟ اگر زندگي كرده ايم، چه مدت بوده و اعمالمان چه بوده است؟

آيا در عالم آخرت، زمان مثل زمان كنوني است يا فرق دارد؟ آيه اي در اين مورد بفرماييد.

با اين كه نماز از اصول دين است، چرا در رساله هاي عمليه اين قدر شكيات دارد؟ دانستن اين شكيات، خود شك برانگيز است، حتي گاهي يك ركعت نماز را بدون شك نمي شود خواند! چه كار كنيم؟

آيا بعد از قيامت و رفتن به بهشت و جهنم باز عدهاي بر كره زمين زندگي خواهند كرد؟ آيا انسان هايي به وجود خواهند آمد و آيا در اين سوره آيهاي وارد شده است؟

علامتهاي قيامت را بيان كنيد.

چرا اجنه آفريده شده اند؟ آيا هدف از آفرينش آن ها فقط پرستش و عبادت خدا بوده است؟ فايده جن براي بشر چيست؟

اگر سر انسان (مغز و ...) را جدا كرده و روي تن انسان ديگر تعبيه كنيم و آن انسان به زندگي و حيات خود ادامه دهد، مسأله حشر آن و مشأله روح در اين كالبد چگونه خواهد بود؟

در مورد قضا و قدر توضيح دهيد.

اين كه ميگويند پل صراط ادق من الشعر و أحدّ من السيف يعني چه؟ آيا پلي مادي است؟

معناي عدل خداوند چيست؟ آيا نواقص خلقت (مثل آدمهاي كور، معلول و ديوانه) با عدل خدا سازگار است؟ چرا خدا به برخي استعدادهايي داده كه به ديگران نداده است؟

آيه 71 سوره مريم (و ان منكم الا واردها) چگونه تفسير ميشود؟ آيا همه مؤمنان وارد جهنم ميشوند؟

  1. 1156 از 4632