مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از نظر اخروي وضع يك شخص غربي كه سال ها معصيت كرده، به چه صورت است؟ آن ها كه نه دين، نه پيامبر و نه با كتاب آسماني خاصي آشنا شده اند.

هدف از خلقت افراد غير طبيعي و ديوانه چيست؟

لطفاً شرحي براي سفرهاي چهارگانه ملاصدرا بيان فرماييد.

چرا گويند خداوند رحم و غضب دارد، در حالي كه حالاتي مانند غضب و رحم درباره خدا معني ندارد؟

آيا حشر حيوانات شبيه حشر انسان است، و آنها هم برانگيخته شده و اعمالشان حاضر گشته، بر طبق آن پاداش و يا كيفر ميبينند؟

مي خواستم در مورد ناسخ و منسوخ اطلاعات بيشتري جمع آوري كنم. من به كتاب ارزشمند بيان آيت الله خويي(ره) و كتاب معناي متن از نصر حامد ابوزيد مراجعه كردم امّا مي خواهم نظر بزرگان شيعه (مخصوصاً شيخ صدوق و سيد بن طاووس و ملاصدرا و ...) را كه دربارة تعداد آيات ناسخ و منسوخ و همچنين تعريف آن ها سخن رانده اند را ببينم.

عالم ذر چگونه عالمي است؟ آيا قبل از خلقت آدم و حوا روح آنها در عالم ذر طبق قابليت و استعداد آنها وارد دنياي مادي ميشوند و به سعادت و شقاوت ميرسند؟

اختلاف فتاوي در مسئله شطرنج چگونه توجيه ميشود؟ كدام يك از اين نظريات منظور واقعي خدا ميباشد؟ چون ما در نهايت بايد به دستوري عمل كنيم كه منظور واقعي خدا و ائمه باشد. آيا اختلاف انظار، قرابتي با پلوراليسم ندارد؟ نبايد فقهاي ما به يك نظر واحد برسند كه منظور خدا است؟

رياضت چند نوع است؟ كدام نوع جايز و كدام غير جايز است؟

آيا در جهان برزخ مثل دنيا و قيامت انسان احساس گرسنگي و تشنگي ميكند؟

آيا فشار و عذاب قبر براي عرفا و علماي رباني و وارستگان نيز هست؟

سرّ وجود عالم برزخ چيست؟

  1. 1157 از 4632