مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله فیاض درباره خودارضایی در ماه رمضان
پاسخ آیت الله فیاض درباره یکسان بودن آغاز ماه قمری
پاسخ آیت الله روحانی درباره نخواندن نماز در ماه رمضان
پاسخ آیت الله روحانی درباره حونریزی بدن
پاسخ آیت الله روحانی درباره کفاره روزه
پاسخ آیت الله روحانی در باره گرفتن روزه برای زن باردار
پاسخ آیت الله روحانی در باره مسواک زدن وآدامس جویدن در ماه رمضان
پاسخ آیت الله سبحانی درباره راه رفتن ونماز شب خواندن.
پاسخ آیت الله سبحانی درباره خواندن نماز صبح در شبهای مهتابی
پاسخ آیت الله سبحانی درباره فرورفتن غواص در آب در ماه رمضان
پاسخ آیت الله سبحانی درباره جویدن آدامس ونخ دندان در ماه رمضان
پاسخ آیت الله سبحانی درباره آيا مريض مى تواند به نظر طبيب براى افطار روزه عمل كند؟
  1. 116 از 4632