مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زندگي چه معنا است ؟

آيا اصل عذاب براي روح است يا بدن , و انسان در عالم برزخ با بدن مثالي است يا بدن يگر؟ در قيامت الم روحي و جسمي چيست ؟

اگر آدم از آن شجره نمي خورد, ديگر به دنيا باز نمي گشت و امتحان نبود؟ ذريه هاي و چه مي شدند؟

آيا خداوند مي تواند بزرگتر از خود را بيآفريند؟ يا قادر است دنيا را در تخم مرغي جاهد؟ چطور مي گوييم كه تعلق قدرت بر امور محال , محال است ؟

چگونه مي شود كه آتش جهنم هم به قول آيت الله جوادي آملي مظهر رحمت الهي ي شود؟ اين مطلب يعني چه ؟

جرم كسي كه هتك خانة خدا كند، از نظر فقهي چيست (در دنيا و آخرت)؟

آن چه باعث شده يكي پيامبر باشد و ديگر نباشد چيست؟ چرا همه از اين موهبت الهي برخوردار نباشند؟

آيا تفاوت زن و مرد از جهات جسمي و حقوقي با عدالت پروردگار سازگار است؟

چرا خداوند زن را مثل مرد مستقل نيافريد؟ به طوري كه شنيدهام از پهلوي سمت راست مرد، زن را خلق كرد.

آيا اين تحقير زن نيست؟!

كتابي كه عاليترين راهنماي توحيد و خداشناسي و بيانگر واقعيات دين مبين براي نسل جوان و به زبان روز تأليف شده باشد، معرفي نماييد.

فرشتگان از كجا مي دانستند كه انسان در زمين فساد مي كند كه به آفرينش خداوند اعتراض كردند؟

به چه جهت به خداوند عليم اطلاق ميگردد، اما به عنوان عارف توصيف نميشود؟

  1. 1162 از 4632