مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برخي از تقريرات مرحوم ميرزا مهدي آشتياني در مورد برهان صديقين را با بياني سهل توضيح فرماييد؟

آيا اصل عذاب براي روح است يا بدن، و انسان در عالم برزخ با بدن مثالي است يا بدن ديگر؟ در قيامت الم روحي و جسمي چيست؟

اگر آدم از آن شجره نميخورد، ديگر به دنيا باز نميگشت و امتحان نبود؟ ذريههاي او چه ميشدند؟

آيا خداوند ميتواند بزرگتر از خود را بيآفريند؟ يا قادر است دنيا را در تخم مرغي جا دهد؟ چطور ميگوييم كه تعلق قدرت بر امور محال، محال است؟

چگونه ميشود كه آتش جهنم هم به قول آيت الله جوادي آملي مظهر رحمت الهي ميشود؟ اين مطلب يعني چه؟

چرا خداوند نظام هستي را طوري طرح ريزي نكرد كه انسان دچار خسران و در نهايت گرفتار جهنم نشود؟

حركت واقعي و اعتباري يعني چه؟

آيا انسان در هر زمان مورد آزمايش پروردگار خود است؟

همان گونه كه ميدانيم خداوند عالم است و براساس علم خود بدون آزمايش هم ميتواند بداند چه كسي مؤمن واقعي و چه كسي غير واقعي است پس چرا از راه غير آزمايش آنرا معلوم نميكند؟

آيا فرشتگان داراي درجات و مراتب هستند، و از آنان ترك اولي سر ميزند؟

آيا كسي بر عذاب جهنميان نظارت دارد؟

آيا روح خدا در كفار هم دميده ميشود؟

  1. 1163 از 4632