مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا براي خداوند از ضمير مذكر استفاده ميشود؟ چرا ضميري خاص براي خدا وجود ندارد؟

آيا حوادث امروزي مثل سيل، زلزله و... ميتوانند عذاب الهي محسوب شوند؟

چرا به كسي كه نماز را عمداً ترك كند، كافر گفته ميشود، در عين حال كه به خدا و پيامبر و معاد ايمان دارد؟

سرنوشت انسان قبلاً توسط خداوند تعيين شده يا به دست او رقم ميخورد؟

شواهدي از برنامه ريزي و هدف دار بودن در زندگي موجودات را ذكر كنيد.

مردمي كه هيچ دين اعتقادي ندارند (مانند هندوها) و يا مردمي كه دين خود را اسلام ميدانند امّا از دستورهاي آن پيروي نميكنند، هر كدام چگونه در روز قيامت به حساب آنها رسيدگي ميشود؟

با توجه به عدل الهي چرا بعضي زشت و بعضي زيبا و بعضي عقب مانده ذهني يا جسمي آفريده مي شوند؟

چرا فرشتگان داراي جايگاه ثابتي هستند و نميتوانند درباره سرنوشت خود همانند انسانها تصميم بگيرند؟

هدف از آفرينش انسان از نظر قرآن چيست؟

آيا موجودات، آني و به باره خلق شدهاند؟

آيا انسان به دستور كن فيكون به وجود آمد يا به صورت تكامل؟

رابطه بين قضا و قدر و جبر و اختيار چيست؟

  1. 1165 از 4632