مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره استهلال
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره اكل و شرب غيرمعتاد
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره استهلال
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره روزه استيجاري
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره روزه شخص غواص
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره اعتبار تعيين روزه هر روز ماه رمضان
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره بلندبودن ماه
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره اتحاد افق
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره اثبات اول ماه
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره رؤيت هلال با چشم مسلح
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره استفاده روزه‌دار از اسپری
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره داخل کردن اشیای غیرخوراکی در دهان
  1. 117 از 4632