مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بر طبق آيهء 70تا 72سورهء مريم , آيا همهء مردم ابتدابه جهنم مي روند و بعد صالحات نجات مي يابند؟

آيا در جهان آخرت همه يكديگر را مي شناسند؟

خدا جهان را در شش روز خلق كرد, بعد عرش را آفريد. عرش چه بود و اين كه بر آب قرارگرفت , يعني چه ؟

مفهوم تا روز قيامت يعني چه ؟

چشم , خصيصه اي به نام خطاي چشمي دارد. آيا اين خصوصيت باعث نمي شود بهانه اي به دست لامذهب ها بدهد و بگويند: خداوند نمي تواند, مخلوق بي عيب و نقص خلق كند؟

به عقيدهء بنده استفادهء صحيح از نعمت ها و اتلاف نكردن آن ها از عبادت بالاتر است . آيا اين صحيح است ؟

انسان در به وجود آمدن خود نقشي نداشته و به اجبار پا به عرصهء هستي مي نهد. بنابراين براي فردي كه نمي خواست به دنيا بيايد, عبادت چه معنا و مفهومي دارد؟

هدف از عبادت چيست ؟

عبادت و عبوديت چيست ؟

آيا روح بعد از جدا شدن از جسم به دنياي ديگري منتقل مي شود يا اين كه طبق روايات , افرادي كه دچار مرگ موقتي شده اند, بين آدميان و در همين دنيا زندگي مي كنند؟

چرا از ميان فرشتگان , عزرائيل مأمور گرفتن جان ما شد؟

مي گويند بهشت و جهنم را خدا نيافريد و با اعمال دنيايي ما انسان ها ساخته مي شود. جايگاه بهشت كجا است كه ساخته مي شود؟

  1. 1184 از 4632