مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قيامت كسي كه وارد بهشت شد, تا آخر در بهشت مسكن مي گزيند. اگر كسي وارد جهنم شد,آيا احتمال دارد بعد از مدتي وارد بهشت شود؟

اگر بچه اي در حدّ ابتدايي يا راهنمايي بپرسد خدا كيست , به چه نحوي مي توانيم او را قانع كنيم ؟

دربارهء حكم تكليفي و ارشادي توضيح دهيد. آيا نهي آدم از خوردن از آن درخت تكليفي بود ياارشادي ؟ آيا آدم در بهشت بود؟ پس فلسفهء آفرينش نقض نمي شود؟

فرق با چيست ؟ آيا تشابهي دارند؟

اين كه گفته مي شود مثلاً مي گويند يعني چه ؟

بنده چنين استنباط كرده ام كه وظيفهء ما است و هر چيزي كه غير ازاين ها باشد, بايد از آن پرهيز كرد. آيا درست است ؟

آيا زمينهء پيدايش رابطه ميان اعداد يا معادلات اعدادي را, مانند 632و 55110= 12خداوندفراهم نموده است ؟

آيا عالم قيامت مانند عالم برزخ در ملكوت جهان قرار دارد يا مانندعالم دنيا تغيير و تحولات دارد؟

آيا خداوند از ابتداي خلقت تا كنون قيامتي بر پا نموده است ؟

فرق بين واقعيت و حقيقت چيست ؟

جواني هستم 19ساله , مدت زيادي است كه در فكر و خيال خود دچار نگراني و هراس از بعضي كارهاي بد و زشت خود مي افتم , مخصوصا هنگام خواب به فكر فرو مي روم و فكر مي كنم در روز قيامت چه خواهيم كرد؟از كارهاي خود پشيمان مي شوم .چند بار قيد دوستان ناباب خود را زدم , ولي نتوانستم آن ها را ترك كنم . لطفامرا راهنمايي كنيد.

چه اعمالي سايه عذاب را در روز قيامت از انسان دور مي نمايد.؟

  1. 1185 از 4632