مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي كه همه مردند, آخر دنيا چه مي شود و ما به كجا مي رويم و زندگي ما چگونه مي شود؟

آيا اين گفته : صحيح است ؟

ما مي گوييم : اي كاش خداوند ما را خلق نمي كرد و ما را آزمايش نمي كرد. نه جهنم مي برد و نه بهشت و نظرشما چيست ؟

فشار قبر در مورد كساني كه در دريا مي افتند يا حيوانات آنان را مي خورد يا بدن آنان را مي سوزانند,چگونه است ؟

خداوند مي فرمايد: همهء عالم را براي انسان ها آفريدم . مي دانيم كه در عالم , موجودات موذي و مزاحم وجوددارند كه براي انسان عامل بيماري و اذيت هستند. آيا از بين بردن موجودات موذي گناهي ندارد؟

چرا خداوند جنّ و ملك را آفريد؟ آيا آنان قابل رؤيت هستند؟ ارتباط جبرئيل با خدا چگونه است ؟ چگونه وحي را از خدا مي گيرد؟ چرا به جبرئيل كلمهء (حضرت ) را اضافه مي كنند و مي گويند حضرت جبرئيل ؟

منظور از آيهء شريفهء چيست ؟ آيا منظور نطفه است ؟ آيا انسان در دنيا يا آخرت , به باز مي گردد يا اين كه منظور چيز ديگري است ؟

چه كنيم تا عاقبت به خير شويم ؟

آيا واحد پاسخ به سؤالات تنها به سؤالات مذهبي پاسخ مي دهد يا آن كه در زمينه هاي ديگري چون مسائل فلسفي , فرهنگي , علمي , اخلاقي و احتماعي نيز پاسخ گو خواهد بود؟

مقام كدام اما بالاتر است ؟

چگونه مي توانيم برگهء پرسش ها و شبهات را تهيه نماييم ؟

آيا كيفر حدود را مي توان خريداري كرد؟

  1. 1193 از 4632