مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خورشيد گرفتگي را تعريف كنيد.

ذكر سمع اللّه لمن حمده را در چه حالتي بايد گفت ؟

آيا فرزند بزرگ حقّ زورگويي در خانه دارد؟

اگر حرف عادل را گوش كردم و بعد فهميدم اشتباه بوده , وظيفه ام چيست ؟

آيا اين مطلب صحيح است ك خورشيد به دور ستاره اي مي چرخد؟

چرا خداوند انسان را خلق كرد؟

درباره نزدن حرف زشت دليل بيآوريد.

چرا در كتاب مفاتيح الجنان در اعمال مشتركه ماه مبارك رمضان هست: هر كس دعاي اللهم ادخل علي اهل القبور السرور را بعد از هر نماز بخواند، خداوند همه گناهان او را تا روز قيامت ميآمرزد؟ آيا حقّ الناس و تمامي گناهان بخشيده ميشود؟

آيا در جزاي گناهان بين سيّد و غير سيد فرقي هست ؟ آيا مي شود گفت كه سيد هر چه گناه كند, اصلاًبازخواست نمي شود و در روز قيامت جدّشان از آنان شفاعت مي كند, ولي افراد غير سيّد بايد عذاب شوند؟

امپرياليسم و كمونيسم به چه معنا است و به چند قسم تقسيم ميشود؟

چرا ماه رجب الخير مي گويند؟

منظور از احياي رفتار علوي چيست ؟

  1. 1197 از 4632